Tre parimet dhe komentimi i tyre

·         Shpjegimi i tre parimeve bazë të Islamit

·         Parimi i dytë: Njohja e Fesë Islame me argumete

·         Parimi i tretë: Njohja e Pejgamberit tuaj

Vlerësimet

  • librariaislame

    dhfsdkjfhdsjfks